id. Frivaldszky János (frivaldszkyj@gmail.com) -- A FRIVALDI FRIVALDSZKY CSALÁD HONLAPJA. - GENEALÓGIA, TANULMÁNYOK, HÍRADÓ.

RÖVID TÖRTÉNETE

 

Családunk címeres levele szerinti névírás Frivaldszky, de a család egyes ágainál ettől eltérő írásmódok is meghonosodtak.

Családunk ősi fészke a felvidéki egykori Trencsén-vármegyében található Frivald (ma Rajecká Lesná) község, amelynek 1413-tól 1805-ig a soltészcsaládja volt. A családi birtok az évszázadok során azonban szétaprózódott, család elszegényedett és tagjai elvándoroltak. Családunk egyes tagjai más nemesi családokba beházasodtak, így középnemesi birtokosok lettek, mások nemesi nagybirtokon tiszttartókként, megyei, városi tisztviselőkként, papokként érvényesültek. Sokan iparos mesterséget tanultak és így telepedtek le városokban, főleg az Alföldön. A család hatszáz éves története alatt jól meg lehet figyelni rajta a bekövetkezett társadalmi és földrajzi mozgásokat. Tagjai megtalálhatók Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában, Romániában, Ausztriában, Németországban, ezenkívül Oroszországban, Belgiumban, az USA-ban, de Brazíliában is.

Családunk nem politikai vagy katonai tevékenysége, hanem tudós tagjai miatt nevezetes. A hat legnevesebb Frivaldszky mind tudós. Velük együtt összesen 38 Frivaldszky minősül Szinnyei József meghatározása szerint “író”-nak.

A Frivaldszky család az, amelynek a tudomásunk szerint a legjobban feltárt a története. A jelenleg ismert Frivaldszky névviselők száma 3126, mindjük genealógiai kapcsolata tisztázott. Az említett számba a házastársak nem számítanak bele.

.