id. Frivaldszky János (frivaldszkyj@gmail.com) -- A FRIVALDI FRIVALDSZKY CSALÁD HONLAPJA. - GENEALÓGIA, TANULMÁNYOK, HÍRADÓ.

LEVÉLTÁRAK

 

Az olyan források, amelyekben a Frivaldszky családról adat nem található, (X)-szel jelölve.

KÉZIRATOK, LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

(Az anyakönyvek külön jegyzékben találhatók.)

1. MAGYARORSZÁGI GYŰJTEMÉNYEK.

1.1 MAGYARORSZÁGI ÁLLAMI KÖZGYŰJTEMÉNYEK

1.1.1 Magyar Országos Levéltár.

Országos Levéltár (OL)

(A fondok és állagok itt megadott jelzetei megegyeznek a levéltár hivatalos jelzeteivel)

A20: Magyar Kancellária, Litterae camerae Hungaricae (1750-1762)(X)

A32: Magyar Kancellária, Litterae privatorum (1583-1770)

A39: Magyar Kancellária, Acta generalia

A57: Magyar Kancellária, Libri regii

A131: Családtörténeti adatgyűjtemény

A133: Pataky K. féle genealógiai gyűjtemény

B2: Erdélyi Kancellária, Acta generalia

C1: Helytartótanácsi Levéltár, Ülésjegyzőkönyvek

C8: Helytartótanácsi Levéltár, Protocollum generale (1734 -1779)

C9: Helytartótanácsi Levéltár, Manuale (X)

C20: Helytartótanácsi Levéltár, Fascsiculi mensium: Litterae

C21: Helytartótanácsi Levéltár, Fascsiculi mensium:Expeditiones

C28: Helytartótanácsi Levéltár, Acta captivorum et malefectorum

C30: Helytartótanácsi Levéltár, Acta Nobilium és Investigatio Nobilium

C42: Helytartótanácsi Levéltár, Acta miscellanea

C53: Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum Publico-politicum

C57: Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum nobilitare

C59: Helytartótanácsi Levéltár: Úrbéri tabellák

C67: Helytartótanácsi Levéltár. Departamentum literario politicum

D205: Abszolutizmuskori Levéltár, M. kir. helytartótanács, Árvai és philantrópiai osztály

D207: Abszolutizmuskori Levéltár, M. kir. helytartótanács, Világi alapítványi osztály

E1: Magyar Kamara Levéltára, Protocolla cameralis consilii

E21: Magyar Kamara Levéltára, Benignae resolutiones (X)

E40: Magyar Kamara Levéltára, Insinuata consilii regii locumtenentialis Hungariae (1761-1765)(X)

E41: Magyar Kamara Levéltára, Littera ad cameram exaratae.

E156: Magyar Kamara Archívuma, Urbaria et conscriptiones

E158: Magyar Kamara Archívuma, Conscriptiones portarum

E164: Magyar Kamara Archívuma, Varii processus

E196: Magyar Kamara Archívuma, Familia Thurzó

E204: Magyar Kamara Archívuma, Missiles

E227: Magyar Kamara Archivuma, Libri donationum 

E228: Magyar Kamara Archívuma, Libri Armalium.

F36: Erdélyi Főkormányzóság, Acta gub. Auersperg

F46: Erdélyi Főkormányzóság, Ügyiratok

F48: Erdélyi Főkormányzóság, Fasciculare

F61: Erdélyi Főkormányzóság, Commissio Commercialis

F477: Erdélyi Kincstári Levéltár, Exactoratus Cameralis, Jesuitica

H48: 1849/49 Földművelés-, Ipar-, Kereskedelemügyi Minisztérium, Ipari Osztály

K27: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek.

K148: Belügyminsztérium elnöki osztály

K631: Igazságügyi Minisztérium, ügyvédi vizsgák (iratok 1875 és 1890 közt léteznek)

N24: Archivum palatinale, archiducis Josephi. Általános iratok.

N26: Conscriptio regnicolaris, 1828

N31: István főherceg-nádor levéltára. Exactoratus Regni.

N56: Diaeta anni 1790/91

N78: 1715. évi összeírás

N79: 1720. évi összeírás

O4: Curiai Levéltár, Inquisitiones iuratorum

O18: Curiai Levéltár, Processus tabulares

O20: Curiai Levéltár, Processus tabularis non terminati

O21: Curiai Levéltár, Causae appellatae (X)

O29: Curiai Levéltár, Extractus processum criminalium

O58: Curiai Levéltár, Genealogiae I.

O59: Curiai Levéltár, Genealogiae II. (X)

O65: Curiai Levéltár, Káptalani levéltárak mutatói

O66: Curiai Levéltár, Konventi levéltárak mutatói

O69: Curiai Levéltár, Acta post advocatos

P11: Balassa-család levéltára

P49: Berényi család levéltára

P85: Décsy család levéltára

P108: Esterházy levéltár, Repositorium

P585: Radvánszky család levéltára: Révay család

P610: Radvánszky család levéltára: Szádeczky-Kardos család

P646: Szulyovszky család levéltára

P707: Zichy család levéltára

P1294: Esterházy család zólyomi ága

P1328: Batthyányi Levéltár, Enyingi uradalom

P1341: Illésházy-család

P1363: Perényi család levéltára

P1747: Thaly Kálmán iratai

P1770: Balassa család, Vágbesztercei uradalom,

P1774: Balassa család levéltára

P1894: Forgách család levéltára 

P2256-33 (korábban R319: 22.) cs. Frivaldszky János iratai

Q: Diplomatikai levéltár

R93: Kossuth Lajos gyűjtemény. Ügyvédi tevékenységének iratai.

R272 Peláthy-féle genealógiai iroda gyűjteménye. (X)

S78 Kataszteri térképek

S79 Kataszteri iratok

Y1: OL iratai. Általános iratok

1.1.2. Magyar megyei levéltárak. (A fondok és állagok itt megadott jelzetei megegyeznek a levéltárak hivatalos jelzeteivel)

Bács - Kiskun megyei Levéltár (BKMÖL)

Csongrád megyei levéltár, (CsL)

CsL IV.1.e.: Csongrád megye nemesi iratai (1723-1786)

CsL IV.3.a.: Csanád megye nemesi közgyűlési iratai, közgyűlési jegyzőkönyvek

CsL IV.3.b: Csongrád megye nemesi közgyűlési iratai (1790-1848)

CsL IV.3.f.: Csongrád megye nemesi iratai (1790-1848)

CsL IV.11.f.:Csanád megye bűnfenyítő törvényszékének jkv.(-1848)

CsL IV.11.g: Csanád megye bűnfenyítő törvényszéke iratai (-1848)

CsL IV.156.f.Csanád megye bűnfenyítő törvényszékének iratai (1849-1850)

CsL IV.B.164.5.k.: Apátfalva község iratai, telekösszeírás( 1851k.)

CsL V.101.a. Makó város tanácsülési jegyzőkönyvei (1784-1849) (X)

CsL V.A.101.b. Makó város iratai. Mindennapi jegyzőkönyvek.

CsL V.114: Protocollum Nobilium in oppido Szentes residentium

CsL V.253.: Apátfalva község iratai. Szerződések

CsL V.253.a. 21. k. Apátfalva község iratai. Úti levelek

CsL V.B.259.c. 92-95.k. Apátfalva község iratai. Iktatókönyvek

CsL V.263.a. Kövegy község iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek

CsL V.263.b. Kövegy község iratai. Közigazgatási iratok

CsL V.265.j. Magyarcsanád község iratai. Kataszter, (1876) (X)

CsL V.1002.a: Hódmezővásárhely adószedőjének iratai. A nemesség összeírása. (1833-1843)

CsL V.1007: Hódmezővásárhely, Nobilitaria

CsL V.1106.a.:Hódmezővásárhely városi tanácsülési jegyzőkönyvei (1848-1872)

CsL V.1402.a.: Hódmezővásárhely törvényhatósági bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek (1906-1944)

CsL V.1402: Hódmezővásárhely törvényhatósági bizottságának iratai. Kisgyűlési jegyzőkönyvek (1929-1941) (X)

CsL V.1405.a.: Hódmezővásárhely városi tanácsülési jegyzőkönyvei (1872-1920)

CsL VI.212. Makó város telekkönyvi hivatala.

Köv: Kövegy község telekkönyvei

Ap.: Apátfalva telekkönyve

CsL VII.101. Szegedi Fenyítőház iratai

CsL XII.4: Szeged Alsóvárosi Ferences Rend iratai

Esztergom megyei levéltár (EL)

EL IV.1.a.:Esztergom megyei nemesi közgyűlések jegyzőkönyvei

EL IV.1.h :Esztergom megye, Acta Nobilitaria

EL IV.1001.a.: Esztergom város tanácsülési jegyzőkönyvei

EL IV.1001.c.: Esztergom város tanácsi iratai

Fejér megyei levéltár

Heves megyei Levéltár (HL)

HL IV.1.a.: Heves - Külső Szolnok vm. Nemesi közgyűlések. jegyzőkönyvei

HL IV.1.g.: Heves - Külső Szolnok vm. Nobilitaria, Insurrectiós iratok, Tiszai járás. (1800-1809)

HL IV.7.b.: Heves - Külső Szolnok vm. adószedője Nemesi összeírások,

HL V.1.a.: Eger város közigazgatási jegyzőkönyvei(-1851)

HL V.2.a.: Eger város polgárjegyzéke (1810-1849)

HL V.4.a.: Eger város vagyoni és adóösszeírásai (1703-1848)

HL V.42: Eger város képviselőtestületének iratai. Jegyzőkönyvek, (1860-1871)

HL V.45.a.: Eger város vagyoni és adóösszeírásai (1848-1850)

HL IX: 6.: Egri asztalos, lakatos, puskás és üveges céh iratai.

HL IX.205.: Egri ügyvédi kamara iratai

HL XII.4.: Egri ferencesek iratai.

Nógrád megyei levéltár (NL)

NL XIII.14.: A Dombai család (Drégelypalánk) iratai  

Pest megyei Levéltár(PL)

PL IV.3.c-2: Pest-Pilis-Solt megyei közgyűlés, nemesi iratok

PL IV.31.a: Pest-Pilis-Solt vm. Központi törvényszékének polgári perei jegyzőkönyvei;

PL IV.31.e: Pest-Pilis-Solt vm. Központi törvényszékének polgári perei iratai (Acta sedria)

PL IV.74. CC VI.: Pest-Pilis-Solt megyei nemesi összeírások

PL IV.75.a.: Pest-Pilis-Solt megye, nemesi iratok (Acta nobilitaria)

PL IV.75.b., Pest-Pilis-Solt megye, nemesi lajstrom (Catastrum nobilium)

PL V.1.b Cegléd város levéltára. Városi tanácsi jkv. (Nagykőrösi Fiók.)

PL V.73.d, Cegléd város levéltára Polgármesteri iratok, iparügy, (Nagykőrösi Fiók.)

PL XII.a. Ferenc Rend Váci Rendházának iratai. (Váci Fiók)

Szolnok megyei Levéltár (SzL)

SzL IV.1.a.: Jász-Kun kerület nemesi közgyűlési jkv.(1732-1848)

SzL IV.1.b.: Jász-Kun kerület nemesi közgyűlési iratai (1573- )

SzL IV.3.a: Jász-Kun Kerület adószedőjének iratai. Összeírások, (1713-1830).

SzL IV.5.b.: Jász-Kun kerület polgári perek (1701-1854)

SzL IV.408: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Árvaszéke iratai (1876-1944)

SzL V.1.a.: Jászberény város tanácsülési jkv. (-1848)

SzL V.1.e.: Jászberény városi feudális kori összeírások (1741-1846)

SzL V.1.h.: Jászberény, végrendeletek (1759-1848)

SzL V.1.j.: Jászberény város, Protocollum actorum juridicorum (1802-1815), Prot. act. sollennium (1816-1834), Adás-vételek jegyzőkönyve (1835-1848)

SzL V.41.a.: Jászberény város tanácsülési jkv.(1849-1871)

SzL V.41.d.: Jászberényi városi föld, személy, ház, jószág adóösszeírás (1850/51)

SzL V.42.b. Jászberény, birtokösszeírások.(1849-1871). Közlegelő felosztását akaró birtokosok összeírása. 1865.

SzL V.43.d.:Jászberény város, Adás-vételek jegyzőkönyve (1848-1852)

SzL V.45.: Jászberény város adóhivatalának iratai. Adókönyvek (1857, 1863)

SzL V.71.a.:Jászberény város képviselőtestületi jkv. (1872-1944)

SzL V.72.b.: Jászberény város, Közigazgatási iratok mutatói

SzL V.401.a.: Szolnok város tanácsülési jegyzőkönyvei (1788-1848),

SzL V.472.: Szolnok város képviselőtestületi jegyzőkönyvei (1872-1910)

SzL V.610.c: Jászapáti közigazgatási iratainak mutatói

SzL V.610.a: Jászapáti képviselőtestület jkv.

SzL V.618.a: Jászladány tanácsa és képviselőtestület jkv.

SzL IX.3.: Jászberényi Csizmadia Céh iratai

SzL IX.7.: Jászberényi szűcs, vékony- és szűrszabó céh iratai

SzL IX. 250. a: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vitézi széke, általános iratok.

Zemplén megyei Levéltár (ZL)

ZL IV.8.c.: Polgári peres jegyzőkönyvek indexe.

ZL IV.2001.c. Nemesi Közgyűlési jegyzőkönyvek 1790-1813.

ZL IV.2001.d. Nemesi Közgyűlési iratok 1790-1813.

ZL IV.2001.e Nemesi Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek (1814-1822)

ZL IV.2001.f. Nemesi Közgyűlési iratok  (1814-1822)

ZL IV.2001.g. Nemesi Közgyűlési és megyei közigazgatási jegyzőkönyvek (1823-1850)

ZL IV.1001.j. Nemességi iratok. (1826-1848)

ZL IV.2011. Zemplén vm. alispáni és szolgabírói bíróságának iratai. (1790-1848)

ZL V.24. Olaszliszka tanácsának iratai.

ZL XV.81. Zemplén vármegye levéltára történetére és Kazinczy Ferenc levéltárosi működésére vonatkozó iratok gyűjteménye (1558) (1766-1942).  

1.13 Egyéb magyarországi állami közgyűjtemények.

Budapest Fővárosi Levéltár (HU_BFL)

HU_BFL_IV_1202_a: Pest város tanácsülési jkv.

HU_BFL_IV_1202_v: Pest város. Polgárkönyv (1687-1848)

HU_BFL_IV_1215_a_: Pest város telekösszeírásai

HU_BFL_IV_1305_: Pest szabad kir. város Építő Bizottsága

HU_BFL_VII_5c_: Bp. Kir. Büntetőtörvényszék. Büntető perek.

HU_ BFL_VII_6e_: I-III. k. Járásbíróság. Kihirdetett végrendeletek.

HU_BFL_VII_7d_: IV. k. Járásbíróság. Kihirdetett végrendeletek.

HU BFL_VII_12_b : Budapesti Központi Királyi Járásbíróság iratai. Peres és peren kívüli iratok 

HU_BFL_VII_18d_: Bp. Ügyészség. Büntetőperek.

HU_BFL_VII_102_a_: Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki fogház

HU_BFL_VII_106_: Budapesti Királyi Törvényszéki Fogház iratai

HU_BFL_VII_185_: Weisel Károly közjegyző

HU_BFL_VII_217_: Kiss József közjegyző

HU_BFL_XV_17b_: Gyűjtemények. Bp. főváros tervei.

HU_BFL_XXV_4a_: Fővárosi Bíróság. Büntetőperek. 

HU_BFL_ XXV_44_b: Pesti Központi Kerületi Bíróság iratai. Büntetőperes iratok. 

Budapesti Egyetemi Könyvtár

Budapesti Egyetemi Levéltár

Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára (BME L)

BME L 3.a. Rektori tanácsülési jegyzőkönyvek

BME L 3.c. Rektori Hivatal iratai

BME L ÉKME Rektori Hivatal iratai

BME L 9.c. Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatal (1870-1960) iratai

BME L 21.b. KISZ vegyes, nem iktatott iratai (1960/61)

BME L ÉKME: Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem rektori értekezletek 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

ELTE Természettudományi Karának ülései

Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1948-1950 

Művészettörténeti Tanszék. Végh János: Szepességi szárnyas oltár művészet a középkor végén. Kandidátusi értekezés. Kézirat.

Hadtörténelmi Levéltár.

Htl VI.14.: Az 1848/49-es Honvédegyletek Orsz. Egyesületének Központi Választmánya 1867-1924. 

Htl. VII. 243. I. világháborús kitüntetési javaslatok. Tiszti javaslatok 2001-2548,  4. doboz

Htl. IX. MN: Magyar Néphadsereg iratai

KATFELM: Magyarország első katonai felmérése (1782/85)

Jász Múzeum Adattára (JMA)

Kiskunfélegyházi Levéltár ( KL)

Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat,

Helytörténeti Gyűjtemény

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár kézirattára

MTA KK: Kéziratok

MTA K RAL: Akadémiai Levéltár

MTA K M. Irod. Levelestár

Nógrádi Történeti Múzeum (NTM)

Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Tervtár

Országos Széchenyi Könyvtár (OSzK)

Kézirattár

Kisnyomtatványtár

Pesty Frigyes: Helységnévtár

Levelestár

Személyes fondok

Kéziratos könyvek

Gyászjelentések

PTE Egyetemi Könyvtár, Klimó-Könyvtár

Semmelweis Orvos Tudományi Egyetem

Soproni Liszt Ferenc Múzeum

Természettudományi Múzeum, Tudománytörténeti Tár (TTT)

Temetői anyakönyvek

                        Fiumei úti temető anyakönyve

Történeti Hivatal

Új Magyar Levéltár,

KPM: Közlekedési Minisztérium Közúti Hídosztálya iratai (XIX-H-1-gg)

Zenetudományi Intézet ,Budapest

1.2. MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEK.

Budapesti Dunamelléki Egyházkerület Ráday Könyvtára

Kézirattár

Daróczy Zoltán genealogiai gyűjteménye (DARÓCZY)

Csanádi püspökség levéltára

Drégelypalánk, r.k. plébánia

Esztergomi prímási levéltár (EPL)

- Kánoni vizitációk;

 - Archivum saeculare:

                   I. Acta protoccolla

                   II. Acta radicalia

                   X. Számvevőségi iratok

                   Ipolyi gyűjtemény

Evangélikus Országos Levéltár

EvK: Kézirattár

EvOrd: Index Ordinatorum, Raab Vilmos regesztái

Ferences rend levéltára, Budapest, Margit krt.

Historia Domusok

Liber Tabularis

Győri Egyházmegyei Könyvtár Kézirattára

Jászberényi plébánia

Kalocsai Érseki Levéltár

Pécsi püspöki Levéltár

Piarista Levéltár, Budapest (PiarL)

Szolnoki rk. Főplébánia

Historia Domus

Tab, r.k. plébánia

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak

Veszprémi püspöki levéltár

1.3 MAGYARORSZÁGI MAGÁNGYŰJTEMÉNYEK.

Cigány Hagyományokat Kutató Egyesület archívuma (dr. Gémes Balázs, Szekszárd, Kálvin t.10.)

Frivaldszky János családi levéltára

FAI: Frivaldszky András dr. iratai,  

FJI: Frivaldszky  János iratai

Gyurkó János (Bp., XII. Krisztina krt 87-89) iratai

VÁNDK: Fridvalszky Mátyás vándorkönyve

dr. Hollosyné dr. Frivaldszky Kornélia iratai

dr. Izsó Lajosné Ozoróczky Mária hagyatéki iratai (IZSÓ)

Matzon Frigyesné, (Bp.XI. Badacsonyi u. 2/a) iratai

BH: Balogh Károly hagyatéka

MDF Keresőszolgálat

2. SZLOVÁKIAI GYŰJTEMÉNYEK.

2.1. SZLOVÁKIAI ÁLLAMI KÖZGYŰJTEMÉNYEK.

2.1.1. Szlovák Nemzeti Levéltár.

Štátny Slovensky Narodny Archiv, Bratislava

AppKorl: Apponyi család, Pánstvo Korlát

HB: Hodnoverné miesto Hronský Beňadik

PBojnice: Pálffy család, Pánstvo Bojnice

PVöröskő: Pálffy család vöröskői levéltára

2.1.2. Szlovák területi levéltárak.

Štátny Archív, Banská Bystrica

KC : Pánstvo Koháry-Coburg

Štátny Archív, Bratislava

Bratislavska Župa,

BratConscr: Conscriptio processus dominorum nobilium armalistarum

BratInv1732: Investigationes nobilium, 1731/32, Non comparantes

BratInv1754: Investigationes nobilium,1754, Possessionati, Armalistae

BratNob: Nobilitaria

Congregatio Nobilium, Protocollum Determinationum (1725-1746)(X)

Congregatio Nobilium, Spisy (1579-1785)(i)(X)

Spisy trestneho súda (1670-1853)(X)

Trestné procesy (1631-1853) (X)

Rodné archívy

RBrod: Archív Brogyáni

Štátny Archív, Býtča (AB)

Trenčianska Župa,

KS-T: Krajský súd, Trenčin. Komasáčné pisomnosti obce Frívald.

NRF: Familiae, rod Frivaldsky I. rész (40 fol.)

TŽCN: Conscriptiones Nobilium

TŽCNE: Congregatio Nobilium, Elenchus (közigazgatási)

TŽCNP: Congregatio Nobilium, Protocolla

TŽEF: Elenchus Familiarum

TŽFF: Familiae, rod Frivaldsky II. rész (75. fol.)

TŽFV: Familiae, rod Varíni

TŽG: Conscriptio Nobilium, Genealógiai gyűjtemény, Frivaldszky- családfa

TŽ Inqu.: Inquisitiones

TŽ Ins: Insurrectionalia (1743-1805)

TŽ Instrumenta Publica: Index genealogico chronologicus fassionum perennalium, pignoratitionum, venditionalium et cambialium (1481-1780); Index chronologicus repetitionalium, demissionalium, resignationalium (1534-1782)

TŽ Jur.: Juridica:

TŽ Nob.: Nobilitaria

TŽTN: Taxa Nobilium

TŽP: Possessiones, Frivald

TŽPC: Processus civiles, (1771-1840)

TŽ Sedr.: Acta Sedria

Podžupan, inventar 1862-1918 (X)

Verejnosprávny výbor, inventar (1876-1918) (X)

Visitationes canonicae (Kánoni vizitációk), Conscriptio Parochialium

Župny archiv, inventar (1861-1922) (X)

Liptovska Župa

Közgyűlési jegyzőkönyvek (1516)(X)

Rodné archívy (L.I.):

ByRF: Rod Frivaldsky (56 tétel, 0,25 fm)

IK: Illésházy-korrešpondancia (Az iratok a régi számozás szerint idézve!)

RD: Rod Ďurčiansky

Rod Kilian (X)

Panstvi (L.II.)

Panstvo Považska Býstrica

Panstvo Býtča

Oravsky Kompossessorat (N.III.)

By Th K: Thurzovska korrešpondancia

OK: Andreánskeho usporiadanie

Matriki

Anyakönyvek

Štátny Archív, Levoča

SK: Súkromny Archív Spíšskej Kapituly

Štátny Archív, Liptovsky Mikulaš

Mesto Nemecka Lupča:

LUP PROT: Protocollum civium Lupcza allmanilis

LUP LIST: Listini

Štátny  Archív, Nitra

Nitrianska Župa: Conscriptiones Nobilium

SBM-N: Správa majetkov nitrianskeho biskupstva

Štátny Archív, Prešov

DH: Archív Drugeth, Humenné

Sztáray: Archív Sztáray

Kollegium východneho dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Prešove. (1549-1954) (X)

Štátny Archív, Rožňava

RožCon: Mesto Rožňava, Conscriptio Oppidi (1766-1790)

RožRada: Mesto Rožňava, Administrativné a súdné písomnosti. Rada. (1744-1790)

Štátny Archív, Žilina,

RL URB: Byvali urbarnici v Rajeckej Lesnej (1898-1954)

RL ZEM: Zemiansky Kompossessorat v Rajeckej Lesnej (1905-1958)

Notarsky Urad, Fačkov.:

FAČKOV 2: Frivaldnádas községi jegyzőkönyve (1906-1923)

FAČKOV 7: Frivaldnádas. Munkakönyvek nyilvántartása. (1899-1923)

FAČKOV 8: Frivaldnádas. Cselédkönyvek nyilvántartása (1908-1931)

FAČKOV 10: Frivaldnádas. Végrehajtás útján beszedendő illetékek nyilvántartása

FAČKOV 11a: Frivaldnádas. Illetőségi, erkölcsi és vagyoni bizonyítványok nyilvántartása 1906-1918

FAČKOV 27: Trstenna-Frivald. Protokol domovskych listov od 1919

FAČKOV 76: Frivald. Telekösszeírás, 1902

Katastrálny Meračsky Urad v Žiline, Frivald:

ŽKat, B 1885: Birtokívek összesítése, 1885

ŽKat, B 1902: Birtokívek összesítése, 1902

ŽKat, H 1881: Házszámjegyzék, 1881

ŽKat, T 1856: Kataszteri átnézeti térkép, 1856

ŽKat, T 1875: Telekösszeírás, 1875

Mestečko Rajec:

ŽKT: 9.Mestska kniha (1678-1761) „Kniha transakcie "

ŽKTB: 11.Mestska kniha (1762-1815)"Kniha poplatkov"

ŽKP: 10. Mestska kniha (1688-1799)

ŽRK: 8. Mestska kniha (1515-1798).

2.1.3. Egyéb szlovák állami közgyűjtemények.

Bratislava, Mestsky Archív

BrUrad: Uradnické Knihi

Dolny Kubin, Čaplovičova Knižnica

Rajecká Lesná, Obecny Urad

RaLe Kočišová: Alojzia Kočišová: Zo starši dejin Frivaldu (1972), Kézirat

RaLeNalez: Slovenský Pamiatkový Ústav, Bratislava: Nálezová správa z archeolgického výskumu zaniknutého kostola Panny Márie u Rajeckej Lesnej.Spracoval: PhDr Václav Hanuliak, Banska Bystrica, april 1997

RaLe 1865: Kataszteri térkép, 1865 (az időközben megrongálódott eredetinél jobb másolat)

Slovenská Narodná Knižnica, Archív Literatúry a Umenia, Martin. (MATICA)

Žilina, Katastralny Úrad

Grundb: Rajecká Lesná telekkönyve

2.2 SZLOVÁKIAI EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEK.

Archivum Privatum Episcopi Nitriensis, Nitra

APC: Visitationes Canonicae

Knižnica Evanjelickeho Lycea, Bratislava,

EvV: Regesta visitationis canonicae c. Trenchin etc. Ab Ao 1611 usque ad Ao 1706 (1792 évi másolat): Rkp.363. kt.

2.3 SZLOVÁKIAI MAGÁNGYŰJTEMÉNYEK.

Rajecká Lesná, családi magánlevéltárak

LUDVIKOVÁ: néhai Ludviková iratai (89. sz. ház)

MACKO: Macko, Jozef st. iratai

3. EGYÉB KÜLFÖLDI GYŰJTEMÉNYEK.

Wien, Hof- Haus- und Staatsarchiv

ÖStA HHStA Kabinettsarchiv Geheimakten

ÖStA HHStA Ungarische Akten Miscellanea

ÖStA HHStA Kabinettsarchiv Staatsrat 

Gotha, Forschungsbibliothek

Greifswald, Landesarchiv

Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv 

Archivium Vaticanum, Archivium Nuntiaturae Varsoviae (AV ANVars)

Uniwersytet Wroclawski, Biblioteka Uniwersytecka   Kézirattár (BUWR)

FORRÁSÉRTÉKŰ SZEMÉLYES KÖZLÉSEK

Igen sok életrajzi adat származik a család egyes tagjaitól. Ezek forrásait külön nem jelöltem meg. Ezeken kívül a következők közléseit használtam fel:

András János tanár

Baráth Magdolna

Bereczky János zenekutató

Engel Pál történész

Federmayer, Frederik heraldikus, Bratislava

Gaál István jászladányi helytörténész

Hudek, Jozef helytörténész

Jakubiny György gyulafehérvári érsek

Krudy Zsuzsa irodalomtörténész

Papp Gábor muzeológus

Pekny, Bohuslav polgármester, Rajecká Lesná

Prokopp Gyula levéltáros

Sugárné Koncsek Aranka helytörténész

Szántó Konrád ferences rendtörténész